گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  EMC Information Storage and Management V3

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Dell EMC
  در دنیای ، فناوری اطلاعات، با توجه به  حساسیت زیاد  داده ها، ذخیره سازی  و بازیابیداده ها  یکی از مهمترین  الزامات سازمان ها   محسوب می شود که به همین دلیل  گروه های متعددی  در این زمینه فعالیت  دارند . یکی از این گروه ها با نام
   EMC  به عنوان یکی از بزرگترین  گروه های ارائه کننده خدمات  سیستم های ذخیره و بازیابی  داده ها  معرفی می شود.
  از فعالیت های EMC  می توان ،طراحی و ساخت سیستم های ذخیره سازی اطلاعات و پشتیبان گیری ،بازیابی اطلاعات  و بایگانی   نام برد . یکی از متدهای رسیدن به این اهداف 
  استفاده از رایانش ابری  میباشد.
  اهداف دوره:
  1. آشنایی با معماری سیستم های ذخیره و بازیابی
  2.  آشنایی با رایانش ابری
  3.  شناخت زیر ساخت عنوان  ذخیره سازی که شامل RAID و سیستم های ذخیره سازی هوشمند می باشد.
  4. معرفی عنواع  تکنولوژی های شبکه  مانند  : Unified Storage ,FCOE ,Object Based ,IP-SAN ,FC-SAN
  5. شناخت   ذخیره سازی در Cloud Computingرایانش ابری
  6. شناخت الزامات و راه کارهای امنیتی در زمینه SAN
  7. شناخت  مدیریت و نظارت بر سیستم های  ذخیره و بازیابی
  در دنیای ، فناوری اطلاعات، با توجه به  حساسیت زیاد  داده ها، ذخیره سازی  و بازیابیداده ها  یکی از مهمترین  الزامات سازمان ها   محسوب می شود که به همین دلیل  گروه های متعددی  در این زمینه فعالیت  دارند . یکی از این گروه ها با نام
   EMC  به عنوان یکی از بزرگترین  گروه های ارائه کننده خدمات  سیستم های ذخیره و بازیابی  داده ها  معرفی می شود.
  از فعالیت های EMC  می توان ،طراحی و ساخت سیستم های ذخیره سازی اطلاعات و پشتیبان گیری ،بازیابی اطلاعات  و بایگانی   نام برد . یکی از متدهای رسیدن به این اهداف 
  استفاده از رایانش ابری  میباشد.
  اهداف دوره:
  1. آشنایی با معماری سیستم های ذخیره و بازیابی
  2.  آشنایی با رایانش ابری
  3.  شناخت زیر ساخت عنوان  ذخیره سازی که شامل RAID و سیستم های ذخیره سازی هوشمند می باشد.
  4. معرفی عنواع  تکنولوژی های شبکه  مانند  : Unified Storage ,FCOE ,Object Based ,IP-SAN ,FC-SAN
  5. شناخت   ذخیره سازی در Cloud Computingرایانش ابری
  6. شناخت الزامات و راه کارهای امنیتی در زمینه SAN
  7. شناخت  مدیریت و نظارت بر سیستم های  ذخیره و بازیابی